Jak dodać domenę?

Aby dodać domenę do serwera www należy:

1 - Zalogować się do Panelu directadmin.

2 - Nacisn±ć lewym klawiszem myszki/PS2 na guzik nazwany (Zarz±dzaj domenami)

3 - Nacisn±ć lewym klawiszem myszki/PS2 na guzik nazwany (dodaj domenę)

4 - W pole "Nowa domena:" wpisać zamiast (TwojaDomena.pl) swoj± domenę, któr± chcemy dodać do konta www.

5 - Możemy wybrać dla tej domeny: Transfer: (zalecane zostawić bez zmian) Pojemnosc: (zalecane zostawić bez zmian) Ochrona SSL * CGI * PHP *

ps. ! ! ! Przy dodawaniu domeny, nie podawaj domeny z (www) oraz (http) ! ! ! wpisz (TwojaDomena.pl)

6 - Po wykonaniu prawidłowego wpisania domeny naciskamy lewym klawiszem myszki/PS2 guzik nazwany (Create), gdy proces przebiegnie prawidłowo wyświetli się napis (Domain Created Successfully) w przeciwnym wypadku sprawdź, który krok zrobiłeś źle.

7 - Po utworzeniu domeny pliki danej strony, które chcemy tam mieć musimy wgrać do folderu:

/domains/wpisanadomena.pl/public_html/

Jak poł±czyć się z Baz± danych z innego serwera?

Jak poł±czyć się z Baz± danych z innego serwera?

Aby tego dokonać należy utworzyć bazę danych a następnie dodać host z którego będzie poł±czenie.

1 - zalogować się do directadmin

2 - utworzyć bazę MySQL:

Zarz±dzanie MySQL

Tworzenie bazy MySql

3 - Wejść w utworzon± bazę MySQL:

w Access Hosts dodać host czyli numer ip który będzie się ł±czyłz nasz± baz± 00.00.00.00 klikamy (Add host)

Gotowe.

Jak utworzyć bazę MySQL?

Aby utworzyć bazę MySQL do serwera www należy:

1 - Zalogować się do Panelu directadmin.

2 - Nacisn±ć lewym klawiszem myszki/PS2 na swoj± domenę lub system nas sam przekieruje, ale to tylko gdy mamy dodan± jedn± domenę w DirectAdmin

3 - Nacisn±ć lewym klawiszem myszki/PS2 na guzik nazwany (Zarz±dzanie MySQL)

4 - Nacisn±ć lewym klawiszem myszki/PS2 na guzik nazwany (Tworzenie bazy MySql)

5 - Nazwa bazy: twojnazwa_(tu wpisujesz nazwe bazy)

6 - Użytkownik bazy: twojnazwa_(tu wpisujesz nazwę użytkownika) lub wybierasz z listy istniej±cego

7 - Hasło: (tu wpisujesz hasło jakie ma mieć baza MySQL lub niech zrobi się "Losowo")

8 - Wpisz ponownie hasło: (powtarzasz hasło wpisane wyżej)

9 - Nacisn±ć lewym klawiszem myszki/PS2 na guzik nazwany (Twórz)

10 - Po wykonaniu prawidłowego utworzenia bazy danych wyświetli nam się:

Database Created
Details
Your database has been setup. Use the following values:
Database:    twojnazwa_nazwa, któr± wpisałeś
Host:    localhost
Username:    twojnazwa_nazwa, któr± wpisałeś
Password:    hasło, które wpisałeś lub się wygenerowało automatycznie

Jak utworzyć konto ftp na dany katalog?

Aby dodać klienta ftp na dany katalog:

1 - Zalogować się do Panelu directadmin.

2 - Nacisn±ć lewym klawiszem myszki/PS2 na swoj± domenę lub system nas sam przekieruje ale to tylko gdy mamy dodan± jedn± domenę w DirectAdmin

3 - Nacisn±ć lewym klawiszem myszki/PS2 na guzik nazwany (Zarz±dzanie FTP)

4 - Nacisn±ć lewym klawiszem myszki/PS2 na guzik nazwany (Create FTP account)

5 -Uzupełniamy pola:

Nazwa dla użytkownika (wpisujemy tak± jak± chcemy)

Hasło (takie jakie chcemy lub losowo)

Podaj ponownie hasło (powtarzasz hasło wpisane wyżej)

Logowanie do: (zaznaczasz kropkę) i wpisujesz ścieżkę do katalogu tzn: /home/twojanazwauzytkownika/domains/twojadomena.pl/public_html/katalog/

6 - Nacisn±ć lewym klawiszem myszki/PS2 na guzik nazwany (Create)

7 - Jeżeli operacja przebiegła prawidłowo możesz logować się utworzonym kontem do danego katalogu

Jak utworzyć poczte e-mail?

Aby utworzyć konto email należy:

1 - Zalogować się do Panelu directadmin.

2 - Nacisn±ć lewym klawiszem myszki/PS2 na swoj± domenę na, której chcemy utworzyć e-mail lub system nas sam przekieruje ale to tylko gdy mamy dodan± jedn± domenę w DirectAdmin

3 - Nacisn±ć lewym klawiszem myszki/PS2 na guzik nazwany (Konta e-mail)

4 - Nacisn±ć lewym klawiszem myszki/PS2 na guzik nazwany (Create mail account)

5 - Wypełnić następuj±ce pola:

Username: nazwa jak± ma mieć konto e-mail

Enter Password: hasło do poczty e-mail

Re-Enter Password: powtórzyć wpisane hasło do poczty e-mail

Email Quota (Meg): (zalecane 0) można wpisać wielkość skrzynki w MB

6 - Nacisn±ć lewym klawiszem myszki/PS2 na guzik nazwany (Create)

7 - Jeżeli operacja przebiegła prawidłowo możesz logować się utworzonym kontem do swojej poczty

Jak zmienić hasło bazy danych MySQL?

Aby utworzyć bazę MySQL do serwera www należy:

1 - Zalogować się do Panelu directadmin.

2 - Nacisn±ć lewym klawiszem myszki/PS2 na swoj± domenę lub system nas sam przekieruje ale to tylko gdy mamy dodan± jedn± domenę w DirectAdmin

3 - Nacisn±ć lewym klawiszem myszki/PS2 na guzik nazwany (Zarz±dzanie MySQL)

4 - Nacisn±ć lewym klawiszem myszki/PS2 na guzik w tabeli Database (na nazwę swojej bazy danych) następnie naciskamy na (modify password) i wpisujemy w pola:

Username Password: tu nowe hasło

Confirm Password: powtarzamy hasło wpisane w polu wyżej (lub losowo Random)

5 - Po wykonaniu prawidłowego zmiany hasła bazy danych wyświetli nam się: User nazwa_nazwa has been updated. Use the following values:

Jak zmienić nazwę domeny bez utraty danych?

Aby dodać domenę do serwera www należy:

1 - Zalogować się do Panelu directadmin.

2 - Nacisn±ć lewym klawiszem myszki/PS2 na guzik nazwany (Zarz±dzaj domenami)

3 - Nacisn±ć lewym klawiszem myszki/PS2 na guzik nazwany (Zmień domenę)

4 - W poleu "Change" wybieramy domenę do zmiany i obok wpisujemy now± domenę

5 - Po wpisaniu naciskamy lewym klawiszem myszki/PS2 na guzik (Change)

6 - Po zmianie domeny wgrywamy pliki na ftp do:

/domains/wpisanadomena.pl/public_html/

Jak zrobić przekierowanie poczty?

Aby utworzyć konto email należy:

1 - Zalogować się do Panelu directadmin.

2 - Nacisn±ć lewym klawiszem myszki/PS2 na swoj± domenę na, której chcemy utworzyć e-mail lub system nas sam przekieruje ale to tylko gdy mamy dodan± jedn± domenę w DirectAdmin

3 - Nacisn±ć lewym klawiszem myszki/PS2 na guzik nazwany (Przekierowanie e-mail)

4 - Nacisn±ć lewym klawiszem myszki/PS2 na guzik nazwany (Create new E-Mail Forwarder)

5 - Wypełnić następuj±ce pola:

Forwarder Name: wpisujemy nazwę jak± ma mieć nasz e-mail

Destination Email: wpisujemy e-mail na który ma być przekierowywana nasza poczta

6 - Nacisn±ć lewym klawiszem myszki/PS2 na guzik nazwany (Create)

7 - Jeżeli operacja przebiegła prawidłowo wyświetli nam się informacja:

Forwarder created

Details

Alias nazwa@twojadomena.pl -> email@gmail.com has been createdJak zrobić subdomenę?

Aby dodać domenę do serwera www należy:

1 - Zalogować się do Panelu directadmin.

2 - Nacisn±ć lewym klawiszem myszki/PS2 na guzik nazwany (Zarz±dzaj domenami) lub (Domain Administration)

3 - Nacisn±ć lewym klawiszem myszki/PS2 na guzik nazwany (dodaj domenę)

4 - W pole "Nowa domena:" wpisać zamiast (subdomena.TwojaDomena.pl) swoj± domene, któr± chcemy dodać do konta www.

5 - Możemy wybrać dla tej domeny: Transfer: (zalecane zostawić bez zmian) Pojemność: (zalecane zostawić bez zmian) Ochrona SSL * CGI * PHP *

ps. ! ! ! Przy dodawaniu domeny, nie podawaj domeny z (www) oraz (http) ! ! ! wpisz (subdomena.TwojaDomena.pl)

6 - Po wykonaniu prawidłowego wpisania domeny naciskamy lewym klawiszem myszki/PS2 guzik nazwany (Create), gdy proces przebiegnie prawidłowo wyświetli się napis (Domain Created Successfully) w przeciwnym wypadku sprawdź, który krok zrobiłeś źle.

7 - Po utworzeniu domeny pliki danej strony, które chcemy tam mieć musimy wgrać do folderu:

/domains/subdomena.twojadomena.pl/public_html/

FTP

Gdzie wgrać pliki strony?

Po zalogowaniu na serwer FTP należy:

1 - Wejść w katalog domains następnie w dan± domenę, na któr± chcemy wgrać strone i w katalog public_html

2 - Zaznaczamy pliki Ctrl + A w lewym lub prawym oknie i naciskamy F5 wyskoczy nam okienko z zaznaczonym "Wysyłanie w tle (oddzielny w±tek)" które to należy odznaczyć i nacisn±ć (OK)

3 - Po prawidłowym wgraniu plików strony wraz z plikiem index.html lub index.php wyświetli nam się strona na naszej domenie

* Instrukcja do Total Commander

NASZE DNS:

ns1.hekko.net.pl

ns2.hekko.net.pl