Informacje podstawowe

Usługi oferowane przez xfile.pl s± w pełni komercyjne. Kwestie zwi±zane z Twoj± prywatno¶ci± i bezpieczeństwem s± dla nas istotnym elementem prowadzonej działalno¶ci. Nasz± politykę w tym zakresie okre¶la:

1 - Poufno¶ć danych Klienta.

2 - Zabezpieczenie usługi hasłem.

3 - Tworzona cyklicznie kopia bezpieczeństwa (tzw. backup).

4 - Zabezpieczenia antyspamowe.

5 - Ochrona antywirusowa.

6 - Autoryzacja poczty wysyłanej (SMTP).

Poufno¶ć danych Klienta

Rejestruj±c konto w sieci xfile.pl możesz być pewien, że Twoje dane osobowe pozostan± bezpieczne. xfile.pl używa ich wył±cznie do celów księgowych oraz prowadz±cych do wywi±zania się z umowy. Nie udostępnimy Twoich danych osobowych podmiotom trzecim. Użytkownicy kont WWW mog± być natomiast umieszczeni na naszej li¶cie referencyjnej, o ile nie wyraż± sprzeciwu. Wpis w li¶cie referencyjnej obejmuje tylko i wył±cznie adres internetowy serwisu oraz nazwę firmy/osoby np. w postaci "http://www.nazwa.com.pl - Firma Milewski Narzędzia".

Zabezpieczenie usługi hasłem

Każda usługa uruchamiana na serwerach xfile.pl zabezpieczana jest hasłem dostępu. Hasło to ma min. 6 znaków, a system sprawdza, czy jego częścią nie jest nazwa usługi. W ten sposób dostęp do konta czy domeny możliwy jest wyłącznie po prawidłowej autoryzacji.

System odnotowuje próby nieautoryzowanego dostępu do zasobów. W razie podejrzenia włamania możesz więc, za naszym pośrednictwem, szybko zweryfikować, czy miało miejsce naruszenie zasad bezpieczeństwa.

Za pośrednictwem udostępnionych w Panelu Administracyjnym mechanizmów możesz w dowolnym momencie dokonać zmiany hasła. Jeśli zapomniałeś hasła, dostępna jest sformalizowana procedura nadania nowego hasła.

Kopia bezpieczeństwa

Dane na serwerach xfile.pl podlegają cyklicznej archiwizacji (tzw. backup). W szczególności dostępne są kopie zapasowe serwisów WWW oraz poczty elektronicznej z ostatnich trzech dni. Umożliwia to szybkie odtworzenie zmodyfikowanego lub skasowanego zbioru.

Zabezpieczenia antyspamowe

Na serwerach xfile.pl funkcjonują zaawansowane i stale rozbudowywane filtry antyspamowe. Umożliwiają one filtrowanie niezamawianej poczty po adresie e-mail, serwerze i kraju pochodzenia, ale także - analizują temat i treść wiadomości pod kątem obecności tam charakterystycznych dla spamu słów i zwrotów. Każdy użytkownik może także samodzielnie tworzyć własne listy adresów, domen, IP lub hostów, z których nie życzy sobie otrzymywać poczty (tzw. czarna lista) lub też - poczta ma być doręczana (biała lista).

Ochrona antywirusowa

Skrzynki poczty elektronicznej funkcjonujące na serwerach xfile.pl są chronione programem antywirusowym, który skanuje przychodzącą i wychodzącą pocztę pod kątem obecności w niej coraz powszechniejszych robaków i wirusów. Baza sygnatur programu antywirusowego jest aktualizowana co godzinę - minimalizuje to możliwość otrzymania wątpliwej jakości "niespodzianki" w swojej poczcie elektronicznej.

Autoryzacja poczty wysłanej (SMTP)

Na serwerach pocztowych home.pl obowiązuje obligatoryjna dla wszystkich autoryzacja poczty wysyłanej (SMTP). Uniemożliwia to podszycie się pod Ciebie i wysłanie przez nasze serwery listu z Twoim adresem jako nadawcy przez nasze serwery.

Autoryzacja SMTP nie zabezpiecza przed możliwością wysłania listu z Twoim adresem e-mail jako nadawcy poprzez inne serwery pocztowe. Chociaż wielu administratorów zabezpiecza swoje serwery przed brakiem autoryzacji, wciąż w Internecie funkcjonuje wiele komputerów, które nie są odporne na tego typu nadużycia. Wykorzystują to przede wszystkim rozmaite robaki-wirusy.